fbpx

Eiere, styre og ledelse i Tinfos AS

Eiere

Monial AS - 59,33%
ACE Hydro Norway SARL - 36,23%
Aubert invest AS - 1,89%
Andre - 2,55%

Andel Aksjer (%)

Styret

Halvor Holta

Styreleder

Gabriel Smith

Nestleder

Rune Marthinussen

Styremedlem

Ludvig Egeland

Styremedlem

Jan Erik Schulien

Styremedlem

Øyvind Frydenberg

Styremedlem

Ledelse

Øyvind Frydenberg

Adm. direktør

Harald Reigstad

Kommersiell direktør

Vigdis Ormevig

Økonomisjef

Øyvind Odden

Administrasjonssjef

Bjarne Berge

Kraftverkssjef

Asgeir Drugli

HMS og Kvalitetssjef

Rune Kristian Mork

Prosjektdirektør

Go top