fbpx

Eiendommer og Miljøfredning

Tinfos strategi for verdiutvikling av det gamle industri og kraftsenteret ved Tinnefossen har vært å fylle alle bygg med mangeartet virksomhet til ulike leietakere og egen virksomhet. Bruk av bygg er den beste metode for å bevare bygg. Eksteriørmessig har bygg og anlegg blitt skånsomt håndtert for å bevare det unike særpreg området representerer. Tinfos har tatt det bevaringsmessige ansvar, men ser også de kommersielle muligheter ved å ivareta og utvikle en slik betydelig og unik eiendomsmasse.

Fredning

Kulturminnemyndighetene og Riksantikvaren har siden 1996 i samarbeid med Tinfos gjennomført en fredningsprosess. I juni 2014 ble kulturmiljøfredningen vedtatt av Kongen i statsråd. Fredningen av Tinfos kulturmiljø omfatter nærmere 50 enkeltobjekter, med kraftstasjoner, industribygninger, tekniske anlegg og en rekke boliger fra slutten av 1800-tallet og fremover. På Tinfos fredede område kombineres både moderne industri og livsstil.

Verdensarv

Tinfos inngår i området for verdensarvnominasjonen (Rjukan og Notodden) som Norge har oversendt til UNESCO. Kulturmiljøfredningen kan bidra til å styrke nominasjonen.

I verdensarvsøknaden er Tinfos en viktig del av industrieventyret der vannet blir gjort om til ren elektrisk kraft og skaper grunnlag for industri og arbeidsplasser til folket. Tinfos er et svært godt eksempel på at fredning kan kombineres med både moderne industri og livsstil.

SE LINK I DENNE SAMMENHENG:

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Feiret-Tinfos-fredning-med-poelsefest

Go top