fbpx

Uncategorized @no

Articles from this Category

Toppleder til Tinfos

Tinfos AS har produsert kraft siden 1894 og er et av Norges eldste private kraft- og industri-selskap. Gjennom hel- og deleide kraftselskap produserer Tinfos pr. dato 360 GWh/år. Selskapet har et strategisk mål om vekst og er engasjert i flere utbyggingsprosjekter innenfor fornybar energi. Selskapet har et av markedets sterkeste kompetansemiljøer innenfor drift og utbygging […]

Read more

Konsesjon gitt til Esperåa

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=6025&type=11

Read more

Åpning av Follsjå og Middøla

http://www.ta.no/Her_skal_det_renne_str_mgull_i_minst_100__r_-5-50-36446.html

Read more

Testkjøyring på Follsjø kraftverk

Det har vore omfattande testing på Follsjå kraftverk etter oppstart fredag, og kraftverket  går no kontinuerleg opp mot best-punkt. I skrivande stund produserar vi 2,4 MW  og til saman har vi no allereie runda 84 MWh! Igangkøyringa av kraftverket har vore svært vellykka.  

Read more

Løyve til Markenesdalen og avslag til Leirelva kraftverk

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Konsesjonsnyheter1/Loyve-til-Markenesdalen-og-avslag-til-Leirelva-kraftverk/

Read more

Follsjå kraftverk mangler kun oppløpet

http://www.telen.no/nyheter/follsja-kraftverk-mangler-kun-opplopet-1.8572538

Read more

Svært god framdrift

http://www.telen.no/nyheter/svert-god-framdrift-1.8647254

Read more

Invitasjon til anbudsbefaring

Follsjå kraftverk på Notodden Oppmøte ved Haave grustak tirsdag 12.11.2013 kl 10:00 Prosjektet omfatter to dammer i betong, ett inntak, legging av 2000 meter rørgate og bygging av kraftstasjon. Påmelding til: Prosjektleder Rune Kristian Mork 90872145 / Rune.kristian.mork@tinfos.no Middøla kraftverk i Tinn Oppmøte ved avkjøring til Miland onsdag 13.11.2013 kl 10:00 Prosjektet omfatter inntaksdam i […]

Read more

Shareholder report 2013

 shareholders_report_30_04_2013.pdf (84,28 Kb)  shareholders_report_31_08_2013.pdf (82,87 Kb)  

Read more

Tinfos deltar på Småkraftdagane 2013

Småkraftdagane 2013 arrangeres på Radisson Blu Royal på Bryggen i Bergen fra 19. til 21. mars. Det blir fagkonferanser med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag og rundt 60 aktører fra bransjen har stand på messen, deriblant Tinfos. Mer informasjon og program ligger på sidene til småkraftforeninga, kraftverk.net Har du fallrettigheter du kan tenke deg […]

Read more
Go top