fbpx

Akari

Author archive

Nessane og Stardalen kraftverk

Read more

Sentralt og moderne «midt i verdensarven»

Read more

Vokste seg ut av de gamle lokalene

Read more

Unike bedriftslokaler og et godt fagmiljø

Read more

Toppleder til Tinfos

Tinfos AS har produsert kraft siden 1894 og er et av Norges eldste private kraft- og industri-selskap. Gjennom hel- og deleide kraftselskap produserer Tinfos pr. dato 360 GWh/år. Selskapet har et strategisk mål om vekst og er engasjert i flere utbyggingsprosjekter innenfor fornybar energi. Selskapet har et av markedets sterkeste kompetansemiljøer innenfor drift og utbygging […]

Read more
Go top