fbpx

mars 2017

Arkiv

Toppleder til Tinfos

Tinfos AS har produsert kraft siden 1894 og er et av Norges eldste private kraft- og industri-selskap. Gjennom hel- og deleide kraftselskap produserer Tinfos pr. dato 360 GWh/år. Selskapet har et strategisk mål om vekst og er engasjert i flere utbyggingsprosjekter innenfor fornybar energi. Selskapet har et av markedets sterkeste kompetansemiljøer innenfor drift og utbygging […]

Les mer
Til toppen