fbpx

oktober 2013

Arkiv

Invitasjon til anbudsbefaring

Follsjå kraftverk på Notodden Oppmøte ved Haave grustak tirsdag 12.11.2013 kl 10:00 Prosjektet omfatter to dammer i betong, ett inntak, legging av 2000 meter rørgate og bygging av kraftstasjon. Påmelding til: Prosjektleder Rune Kristian Mork 90872145 / Rune.kristian.mork@tinfos.no Middøla kraftverk i Tinn Oppmøte ved avkjøring til Miland onsdag 13.11.2013 kl 10:00 Prosjektet omfatter inntaksdam i […]

Les mer
Til toppen