Harastølen

 • Aksjeselskap dannet i 1999
 • Eier Harastølen i Luster
 • Gammelt tuberkolosesanatorium
 • Diverse bygninger (23 stk)
 • 970 mål
 • Fallrettigheter fra 1115 – 450 meter
 • Ensidig fall fra 450 – 375 meter
 • Oppdemingrett for vann v/1115 meter
 • Tomt ved sjø
 • 2 minikraftverk, ca 200 kW.
 • Eiet 51% av Tinfos AS og 49% av Lars Orra
 • Ingen nåværende planer om oppsplitting av eiendommen
 • Kraftutbygging (2006/2007)
  Gjennom samarbeid/avtaler med øvrige rettighetshavere i Døsi (Luster Energiverk)
Til toppen