Eiere, styre og ledelse i Tinfos AS

Eiere

Monial AS - 59,33%
ACE Hydro Norway SARL - 36,23%
Aubert invest AS - 1,89%
Andre - 2,55%

Andel Aksjer (%)

Styret

Nikolai Johns

Styreleder

Gabriel Smith

Nestleder

Halvor Holta

Styremedlem

Rune Marthinussen

Styremedlem

Ludvig Egeland

Styremedlem

Jan Erik Schulien

Styremedlem

Rune Ingels

Styremedlem

Ledelse

Rune Ingels

Adm. direktør

Harald Reigstad

Kommersiell direktør

Vigdis Ormevig

Økonomisjef

Øyvind Odden

Administrasjonssjef

Bjarne Berge

Kraftverkssjef

Asgeir Drugli

HMS og Kvalitetssjef

Rune Kristian Mork

Prosjektsjef

Go top